Technologie ondersteunt HNW (Het Nieuwe Werken)

Geplaatst op 10 januari 2012 door

Technologie ondersteunt HNW (Het Nieuwe Werken)
Het Nieuwe Werken is een maatschappelijk verschijnsel van de afgelopen jaren. Het is een oplossing voor een bepaalde pijn die wij als samenleving voelen. Is het de wens om de files uit te komen? om het bedrijfsresultaat te verbeteren? om –volgens de hiërarchische ordening van behoeften- te werken aan zelfontplooing?   Het zal een combinatie zijn.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Automatisering, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken


Ecomobiel, duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement in Ahoy

Geplaatst op 20 juli 2011 door

Ecomobiel, duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement in Ahoy
Dit jaar wordt ecomobiel,  dé vakbeurs voor duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement, gehouden op 27 en 28 september in Ahoy Rotterdam.  Met het thema “Stop Thinking, Start Acting”  roept ecomobiel op tot actie. Er  wordt vaal aandacht gevestigd  op toename van de inzet van duurzame mobiliteitsoplossingen.   Naar verwachting zullen ruim 120 exposanten op het gebied van transport, elektrisch of groengas vervoer, duurzaam openbaar vervoer, beleidsvorming, infrastructuur, mobiliteitsmanagement, advies en consultancy, mobiliteitsconcepten en meer, hun producten, diensten en visies met het publiek delen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement, Voertuigen


Vervoer gezocht/publiciteit geboden voor Vlinderkind!

Geplaatst op 13 juli 2011 door

Vervoer gezocht/publiciteit geboden voor Vlinderkind!
Vanuit de HanzeHogeschool wordt in de komende weken een sponsorrit gereden voor stichting Vlinderkind. Deze stichting zet zich in voor mensen met een zeldzame huidaandoening Vanuit Maastricht  vertrekken op 16 juli,  21 Academen voor een 12 Stedentocht per longboard.  In deze tocht van maar liefst 820 kilometer,  doen zij in 2 weken iedere Nederlandse hoofdstad aan. …

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid


Porsche met 14% bijtelling ?

Geplaatst op 25 mei 2011 door

Porsche met 14% bijtelling ?
Tijdens een forum over duurzame mobiliteit presenteerde Porsche vorige week twee electrische Porsche Boxsters.   De Boxsters E zijn een initiatief van Porsche om het publiek te laten zien dat ook een Porsche met elektrische aandrijflijn rijdt als een echte Sportwagen. Eerder deden andere merken ook als gewag van het inzetten van een duurzame lijn.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Voertuigen


update: mobiliteitsbeleid

Geplaatst op 29 maart 2011 door

update: mobiliteitsbeleid
Schoorvoetend gaat Nederlands bedrijfsleven over naar het het veelbesproken nieuwe mobiliteitsbeleid. Het traditionele autobeleid zoals dat bij de meeste organisaties al decennialang wordt gevoerd en aangescherpt verliest aantoonbaar terrein. Opmerkelijk is dat het milieu, een belangrijke peiler onder de stimulering van het mobiliteitsbeleid, in de praktijk een ondergeschikte rol speelt.  Kostenreductie en de  roep naar een individueel te bepalen “work-life balance” als onderdeel van het nieuwe werken (HNW),  zijn de dominante motieven voor de HR-managers om over te schakelen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken, Voertuigen


MVO een rendabele, Schone zaak!

Geplaatst op 25 februari 2011 door

MVO een rendabele, Schone zaak!
Ik heb het inmiddels een aantal keer gehad over de voordelen, de mogelijkheden en zelfs de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar wat levert MVO nu daadwerkelijk op? Wat is het rendement? Als ondernemer wilt u uiteraard de continuïteit van uw onderneming waarborgen en daarvoor dient uw bedrijf financieel gezond te zijn.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Bram verandert de toekomst.

Geplaatst op 02 februari 2011 door

Bram verandert de toekomst.
Bram Meulenbeld is mede-optrichter van Toekomst.Nu,  een jonge onderneming die haar idealen tot leven laat komen door bedrijven te ondersteunen bij het verankeren van (latente) duurzaamheids/MVO doelstellingen in beleid en strategie.   Overwegingen voor bedrijven om -bijvoorbeeld de mobiliteit- te verduurzamen worden gemaakt door belangen af te wegen.  People,Profit en Planet. Bram deelt periodiek zijn visie op  duurzame mobiliteit.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Opnieuw gratis kennismaken met Het Nieuwe Werken in Metropoolregio Amsterdam

Geplaatst op 21 januari 2011 door

Opnieuw gratis kennismaken met Het Nieuwe Werken in Metropoolregio Amsterdam
Eind 2009 werd het project ‘Digitale Mobiliteit’ opgestart, dat honderd MKB-ondernemingen in de metropoolregio Amsterdam de kans gaf een half jaar lang gratis kennis te maken met Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mobiliteit en productiviteit te verbeteren, op kosten te besparen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het milieu en de oplossing van het fileprobleem.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Top auto-industrie niet helemaal overtuigd van elektrische toekomst

Geplaatst op 10 januari 2011 door

Top auto-industrie niet helemaal overtuigd van elektrische toekomst
Volgens deskundigen zou 2011 wel eens het jaar van de waarheid voor de elektrische auto kunnen worden. En de cijfers lijken deze voorspelling te staven. Zo blijkt het succes van sommige nieuwe modellen soms zelfs te groot, meldt ElektrischeAuto.nl. Er zijn nog … wachtenden voor u In Amerika is de vraag naar de Nissan LEAF en de Chevrolet Volt (in Europa beter bekend als Opel Ampère) zo groot dat er zich een enorme wachtlijst heeft ontwikkeld.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Voertuigen


"laat werknemers zelf hun werktijd bepalen"

Geplaatst op 03 december 2010 door

Anders kijken naar Mobiliteit en de opkomst van het nieuwe werken is een dagelijks terugkerend thema bij het SmartMobilityNetwork. Deze week is er door kamerleden van regeringspartij CDA en oppositiepartij Groenlinks een voorstel gedaan werknemers het recht te geven, onderdelen van het nieuwe werken, te verankeren in de wet. De initiatiefnemers menen dat het recht op ondermeer flexibele werktijden en thuiswerken, een aantal maatschappelijke problemen het hoofd bieden.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken


Duurzaam Ondernemen / MVO programma personeel / CO2 reductie – Creatieve aanpak helpt effectief reorganiseren

Geplaatst op 28 oktober 2010 door

Duurzaam Ondernemen / MVO programma personeel / CO2 reductie – Creatieve aanpak helpt effectief reorganiseren
Wanneer een bedrijf aankondigt te gaan ‘reorganiseren’, wordt dat meestal niet op gejuich ontvangen. Het nieuws gaat vaak gepaard met stress, onzekerheid, druk en onduidelijkheid. Reorganisatie kan echter door een tanende vraag of financiële onzekerheid de enige oplossing zijn. Dan is het goed te weten dat reorganiseren ook succesvol kan, mét de medewerking van het personeel én resulterend in de gewenste uitkomst.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Beleid, Communicatie, Financieel


iPhone / Mobiliteitsmanagement – Nieuwe iPhone-applicaties bevorderen mobiliteit

Geplaatst op 27 oktober 2010 door

iPhone / Mobiliteitsmanagement – Nieuwe iPhone-applicaties bevorderen mobiliteit
Managers en werknemers willen steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken en bereikbaar zijn. Door de innovaties op het vlak van mobiel internet en smartphones wordt het makkelijker om zowel buiten als binnen de kantoormuren over dezelfde informatievoorzieningen te beschikken. We stellen graag drie nieuwe en praktische iPhone-applicaties voor, die elk op hun eigen manier inspelen op het mobiliteitsvraagstuk.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Automatisering, Communicatie, Fleetmanagement, Mobiliteitsmanagement


Mobiliteitsmanagement – Slim omgaan met mobiliteit kunt u leren!

Geplaatst op 08 oktober 2010 door

Mobiliteitsmanagement – Slim omgaan met mobiliteit kunt u leren!
In onze hedendaagse economie en samenleving neemt mobiliteit een essentiële plaats in. Economische groei en welvaart kunnen nu eenmaal niet zonder mobiliteit. Maar als we niet doordacht of bewust met onze mobiliteit omgaan, leidt dit tot de bekende gevolgen van files en vervuiling en die zetten dan weer een rem op onze groei.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Verkiezingen / Mobiliteitsbeleid – Mobycon: Programmaoverzicht verkeer, vervoer en mobiliteit 2010

Geplaatst op 31 mei 2010 door

Verkiezingen / Mobiliteitsbeleid – Mobycon: Programmaoverzicht verkeer, vervoer en mobiliteit 2010
Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur, zijn de debatten tussen de partijleiders en de analyses van de verkiezingsprogramma’s niet van de lucht. Adviesbureau Mobycon analyseerde de mobiliteitsparagrafen in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en merkte op dat deze een heel verschillend beeld laten zien. Een betere doorstroming en bereikbaarheid van Nederland is een must voor alle politici.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Fleetmanagement / MVO / Duurzame mobiliteit – Groene bestelwagens tonen hoge verkoopcijfers

Geplaatst op 30 mei 2010 door

Fleetmanagement / MVO / Duurzame mobiliteit – Groene bestelwagens tonen hoge verkoopcijfers
De ‘groene’ bestelwagen is klaar voor een doorbraak, zo weet de Leeuwarder Courant te melden. Waar de verkopen van veel gewone bestelwagens en bedrijfsauto’s inzakt, groeit het aantal milieuvriendelijke bedrijfswagens in deze crisisperiode harder dan ooit te voeren. Dit laat zien dat bedrijven ondanks de crisis toch bereid zijn om te investeren in een milieuvriendelijk alternatief voor de huidige, vaak vervuilende, mobiliteit.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Fleetmanagement, Voertuigen


Mobiliteitsscan – inzicht in en advies over mobiliteit

Geplaatst op 24 mei 2010 door

Mobiliteitsscan – inzicht in en advies over mobiliteit
De mobiliteitsscan en de adviezen van het Smart Mobility Network zijn reeds door veel bedrijven als opstap gebruikt naar het invoeren van mobiliteitsmanagement. Vanaf 1 juli 2011 zal ieder bedrijf dat meer als 50 FTE's telt aantoonbaar aan mobiliteitsmanagement moeten doen. De overheid heeft hiervoor een "puntenstelsel" in het leven geroepen worden gecontroleerd.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel


KPVV: "Uitwerking 'duurzame mobiliteit' in het regionale en lokale mobiliteitsbeleid blijft flink achter"

Geplaatst op 21 mei 2010 door

KPVV:
Wat milieu en duurzame interesse betreft, loopt Nederland graag voorop. Als lid van de EU heeft ons land op de Klimaattop van Kopenhagen eind vorig jaar haar engagement bevestigd om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Al gaan er stemmen op om het Europese reductiedoel van 20% naar 30% te verhogen, feit is dat deze reductielat in het Klimaatakkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk in 2007 reeds hoger werd gelegd.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Duurzaam ondernemen / MVO – VNO-NCW: Verhoging CO2-reductiedoelstellingen gevaarlijk voor concurrentiepositie

Geplaatst op 18 mei 2010 door

Duurzaam ondernemen / MVO – VNO-NCW: Verhoging CO2-reductiedoelstellingen gevaarlijk voor concurrentiepositie
VNO-NCW waarschuwt ministers Huizinga (VROM), Van der Hoeven (Economische Zaken) en De Jager (Financiën) in een brief over de gevaren van het plan van Eurocommissaris Hedegaard om de Europese CO2-reductiedoelstelling naar 30% te verhogen. De concurrentiepositie van Europese, en vooral ook Nederlandse bedrijven, zal hierdoor zware klappen krijgen, schrijft de grootste ondernemersvereniging van Nederland.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Beleid, Duurzame Mobiliteit


Smart Mobility Scan – Mobiliteitsscan – Inzicht in en kosten besparen op mobiliteit – wagenpark – mvo

Geplaatst op 18 mei 2010 door

Smart Mobility Scan – Mobiliteitsscan – Inzicht in en kosten besparen op mobiliteit – wagenpark – mvo
De mobiliteitsscan en de adviezen van het Smart Mobility Network zijn reeds door veel bedrijven als opstap gebruikt naar het invoeren van mobiliteitsmanagement. Vanaf 1 juli 2011 zal ieder bedrijf dat meer als 50 FTE's telt aantoonbaar aan mobiliteitsmanagement moeten doen. De overheid heeft hiervoor een "puntenstelsel" in het leven geroepen worden gecontroleerd.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Automatisering, Beleid, Brandstoffen, Communicatie, Duurzame Mobiliteit, Fleetmanagement, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement, Smart Mobility Scan, SMN Partners, Veiligheid, Voertuigen


Financieel/duurzaam ondernemen – Crisis vermindert CO2-uitstoot

Geplaatst op 02 april 2010 door

Financieel/duurzaam ondernemen – Crisis vermindert CO2-uitstoot
De economische crisis die vorig jaar heerste, had behoorlijk wat negatieve gevolgen. Bedrijven gingen failliet, de woningmarkt zakte in en de werkloosheid liep op. Maar er zitten ook positieve kanten aan zo’n crisis. Voor het milieu dan, wel te verstaan. NU.nl meldt dat de CO2-uitstoot in de EU vorig jaar 11 procent lager was dan in het jaar daarvoor.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Financieel


Overheid / Duurzame mobiliteit – "Besparing: Eén miljoen liter fossiele brandstof"

Geplaatst op 02 april 2010 door

Overheid / Duurzame mobiliteit –
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft begin maart een belangrijke keuze voor schoner stadsvervoer gemaakt. Alle 200 huidige stadsbussen zullen voor eind 2011 plaats ruimen voor hybride exemplaren. Dit moet volgens het BRU een besparing van maar liefst één miljoen liter fossiele brandstof opleveren. Bovendien maken deze hybrides ook minder lawaai, dus ook de geluidsoverlast in de Utrechtse regio zal dalen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Fleetmanagement


Mobiliteitsmanagement – Puntensysteem mobiliteitsmanagement uitgesteld tot 2011

Geplaatst op 25 maart 2010 door

Mobiliteitsmanagement – Puntensysteem mobiliteitsmanagement uitgesteld tot 2011
Oorspronkelijk zouden Nederlandse bedrijven al in 2008 door de overheid verplicht worden om aan mobiliteitsmanagement te gaan doen door middel van een puntensysteem. Dat systeem houdt in dat bedrijven kunnen kiezen uit een aantal mobiliteitsmaatregelen die een positief effect hebben op het milieu en de bereikbaarheid en daarvoor punten toegekend krijgen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Mobiliteitsmanagement


Mobiliteitsmanagement – 23 maart 2010: Congres Koplopers en Doorpakkers

Geplaatst op 27 februari 2010 door

Mobiliteitsmanagement – 23 maart 2010: Congres Koplopers en Doorpakkers
Bent u in uw bedrijf bezig met mobiliteitsmanagement en wilt u uw ervaringen graag delen met anderen? Of wilt u graag weten hoe u mobiliteitsmanagement het beste kunt aanpakken? Dan mag u het congres Koplopers en Doorpakkers van de Taskforce Mobiliteitsmanagement in samenwerking met Nederland Bereikbaar en de regionale convenantpartners niet missen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Duurzame logistiek – Verladers gaan letten op duurzaamheid transporteurs

Geplaatst op 21 februari 2010 door

Duurzame logistiek – Verladers gaan letten op duurzaamheid transporteurs
De verantwoordelijkheid voor het zo duurzaam mogelijk vervoeren van goederen ligt niet alleen bij de vervoerder, ook de verlader heeft daar een rol in te spelen. In het kader van het Connekt-innovatieprogramma Duurzame Logistiek is daarom het project Green Tender in het leven geroepen. Dit project heeft als uitgangspunt dat om duurzame logistieke dienstverlening te bevorderen niet alleen de prijs, service en kwaliteit moeten worden meegenomen in de aanbesteding van vervoer, maar ook het milieu en het sociale welzijn bij het personeel van de dienstverlener.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Het Nieuwe Werken – 2010: Miljard mobiele werkers

Geplaatst op 11 februari 2010 door

Het Nieuwe Werken – 2010: Miljard mobiele werkers
Niet alleen in Nederland neemt het aantal mobiele werkers in rap tempo toe. Deze ontwikkeling zet zich ook door in het buitenland. Marktonderzoeker ICD voorspelt in PCM dat het aantal mobiele werkers dit jaar het miljard zal overschrijden. Die stijging wordt in ieder geval nog tot 2013 doorgezet. Dan zullen er 1,2 miljard mensen zijn die mobiel werken.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Communicatie, Het Nieuwe Werken