MVO – "Duurzaam ondernemen is geen keuze maar een eis"

Geplaatst op 02 juni 2010 door

MVO –
“Ondernemingen die niet kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten hun voortbestaan en concurrentiepositie op het spel…”. Dat zijn de woorden van Harry Kleine van Ernst & Young, naar aanleiding van interviews met een tiental toonaangevende bedrijven binnen de Retail & Consumer Products-sector. Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen u heel wat voordelen kan bieden, wist u uiteraard al.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Duurzame Mobiliteit, Fleetmanagement, Mobiliteitsmanagement


Duurzaam transport – Supermarkten gaan leegrijden bestrijden

Geplaatst op 03 april 2010 door

Duurzaam transport – Supermarkten gaan leegrijden bestrijden
Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 door de transportsector terug te dringen zijn vrachtwagens met schonere motoren alleen niet voldoende. De laatste tijd ontstaan er steeds meer projecten met als doel de uitstoot op andere manieren terug te dringen. Zo gaan verladers al meer letten op de factor duurzaamheid bij de keuze van een vervoerder en zijn er inmiddels diverse veelbelovende initiatieven op het gebied van duurzame stadsdistributie van de grond gekomen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Duurzaam transport / efficiënter werken – Is transparant het nieuwe groen?

Geplaatst op 09 februari 2010 door

Duurzaam transport / efficiënter werken – Is transparant het nieuwe groen?
Duurzaam vervoeren krijgt steeds meer aandacht in de transportwereld. Met behulp van milieuzones, LZV’s, schonere motoren en biobrandstoffen proberen overheid en bedrijfsleven de belasting van het transport op het milieu zoveel mogelijk te verminderen. Maar met al die maatregelen en technologische innovaties dreigt een ander aspect van duurzaam vervoeren een beetje ondergesneeuwd te raken: de vele vrachtwagens die kilometers rijden zonder hun volledige laadvermogen te benutten.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Efficiënte bedrijfsvoering / EU – Steeds meer steun voor vrije cabotage

Geplaatst op 20 december 2009 door

Efficiënte bedrijfsvoering / EU – Steeds meer steun voor vrije cabotage
Vrachtwagens die leeg terugkeren van een Europese rit kosten u als transporteur geld. Want diezelfde lege vrachtwagen had best op de terugweg wat vracht op kunnen pikken. Bovendien zou dat beter zijn voor het milieu, aangezien er nu twee vrachtwagens de weg op gaan in plaats van één. In Europa zijn sinds vorig jaar beperkte mogelijkheden om vracht te vervoeren in andere EU-landen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Fleetmanagement


Duurzame mobiliteit – EVO: "Groener transport alleen mogelijk met aanpassing wet- en regelgeving"

Geplaatst op 12 december 2009 door

Duurzame mobiliteit – EVO:
De Klimaattop in Kopenhagen houdt de gemoederen flink bezig. Inmiddels is een concept van de verdragstekst vrijgegeven, maar daarin staat nog veel waarover de ministers en wereldleiders het nog eens moeten worden, meldt NU.nl. Er zijn nog meningsverschillen over hoeveel de temperatuur op aarde maximaal mag stijgen, maar ook over hoeveel broeikasgassen er mogen worden uitgestoten.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Fleetmanagement