Duurzame mobiliteit: van hype naar business en beleid?

Geplaatst op 16 februari 2011 door

Duurzame mobiliteit: van hype naar business en beleid?
Twynstra Gudde deed in 2010 via een enquête onder medewerkers van overheidsorganisaties en het bedrijfsleven onderzoek naar de beleving van duurzame mobiliteit, de mate waarin organisaties écht bezig zijn met het thema en vanuit welk perspectief. Hieruit blijkt dat een groot aantal organisaties reeds beleid heeft op het vlak van duurzame mobiliteit, maar dat de effectiviteit ervan vaak nog in twijfel wordt getrokken.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit


Het Nieuwe Werken / Mobiel Werken – Meer productiviteit en vitaliteit voor MKB dankzij 'digitale mobiliteit'

Geplaatst op 22 oktober 2010 door

Het Nieuwe Werken / Mobiel Werken – Meer productiviteit en vitaliteit voor MKB dankzij 'digitale mobiliteit'
Eind 2009 werd in de metropoolregio Amsterdam het project ‘Digitale Mobiliteit’ opgestart, dat honderd MKB-ondernemingen de kans geeft om gedurende een half jaar kosteloos kennis te maken met ‘Het Nieuwe Werken’. Op Het Nieuwe Werken Blog schrijft Joppe van Berkum, programmamanager en adviseur bij Boer & Croon NeXtrategy over de ervaringen van de deelnemende midden- en kleinbedrijven.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Communicatie, Het Nieuwe Werken


Gedragsverandering bij uw personeel

Geplaatst op 25 juli 2010 door

Gedragsverandering bij uw personeel
Stel, u wilt uw medewerkers doordringen van het feit dat het bedrijf meer moet doen om het milieu te sparen. Dan kunt u nog zoveel investeren in groene energie en andere milieuvriendelijke maatregelen, maar dan moeten uw medewerkers wel gebruik maken van die nieuwe spullen. U wilt dus graag dat ze hun verspillende gedrag veranderen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Communicatie, Mobiliteitsmanagement


Duurzame mobiliteit – Mobiliteitsmanagement door gedragsbeïnvloeding

Geplaatst op 29 juni 2010 door

Duurzame mobiliteit – Mobiliteitsmanagement door gedragsbeïnvloeding
Carpoolen, telewerken, mobiel werken, meer met het OV of met de fiets reizen… allemaal efficiënte maatregelen die de filedruk in ons land reduceren. Voor velen is mobiliteitsmanagement geen vreemd woord meer. En we zijn er ons meer en meer van bewust dat het voeren van mobiliteitsmanagement een essentieel onderdeel moet uitmaken van de bedrijfsvoering, willen we Nederland bereikbaar maken en houden.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Beleid, Communicatie, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Mobiliteitsmanagement – Hoe beïnvloedbaar is ons reisgedrag?

Geplaatst op 28 april 2010 door

Mobiliteitsmanagement – Hoe beïnvloedbaar is ons reisgedrag?
Nederland opnieuw bereikbaar maken en houden, zal van ons allemaal een extra inspanning en gedragsverandering vergen. Gaat u zelf maar even na: Is het altijd noodzakelijk om ons met de wagen in de spits te begeven? Hebben we écht geen andere opties om te geraken waar we moeten zijn? Volgens de overheid is een aangepast reisgedrag de sleutel voor een effectief mobiliteitsbeleid.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Beleid, Communicatie, Mobiliteitsmanagement


Duurzame mobiliteit – Schiphol beloont medewerkers in zuinige auto’s

Geplaatst op 16 februari 2010 door

Duurzame mobiliteit – Schiphol beloont medewerkers in zuinige auto’s
Het is een mooi streven om uw bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken, maar het is ook wel handig als uw werknemers net als u doordrongen zijn van het nut en de noodzaak ervan en hun gedrag dienovereenkomstig aanpassen. Een paar maanden geleden meldden we al dat een gedragsverandering bij uw medewerkers gemakkelijk te realiseren is, als u het maar aantrekkelijk genoeg maakt.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit