Niemand maakt zich meer druk om duurzaamheid

Geplaatst op 12 maart 2013 door

Niemand maakt zich meer druk om duurzaamheid
MVO. Iedereen heeft het erover. Je hoort en ziet het overal om je heen. De klant vindt het belangrijk dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dat blijkt steeds weer uit allerlei onderzoek. Bedrijven trekken daaruit de conclusie dat ze dus vooral moeten communiceren dat ze ook 'MVO'en'. … Maar maken mensen zich écht zo druk om duurzaamheid?

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Communicatie


Technologie ondersteunt HNW (Het Nieuwe Werken)

Geplaatst op 10 januari 2012 door

Technologie ondersteunt HNW (Het Nieuwe Werken)
Het Nieuwe Werken is een maatschappelijk verschijnsel van de afgelopen jaren. Het is een oplossing voor een bepaalde pijn die wij als samenleving voelen. Is het de wens om de files uit te komen? om het bedrijfsresultaat te verbeteren? om –volgens de hiërarchische ordening van behoeften- te werken aan zelfontplooing?   Het zal een combinatie zijn.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Automatisering, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken


"Groene ICT loont"

Geplaatst op 08 februari 2011 door

In mijn column van vorige week deed ik een oproep aan MKB bedrijven om een duurzame ontwikkeling in te zetten om zowel de continuïteit van de onderneming te waarborgen, maar ook omdat organisaties deel uitmaken van onze samenleving en dus mede verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van deze zelfde samenleving.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Automatisering, Het Nieuwe Werken


Duurzame mobiliteit ook in 2011 belangrijk aandachtspunt

Geplaatst op 27 december 2010 door

Duurzame mobiliteit ook in 2011 belangrijk aandachtspunt
Wanneer we terugblikken op het voorbije jaar, valt de aandacht voor duurzaamheid op. We maakten kennis met de ambitieuze plannen van de Europese en Nederlandse overheid met betrekking tot de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2 en NO2. “Duurzaam ondernemen is geen keuze maar een eis…”, vatte Ernst&Young hun enquêteonderzoek bij een tiental toonaangevende bedrijven samen.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Voertuigen


Duurzame mobiliteit – Energielabel autobanden verplicht vanaf 2012

Geplaatst op 02 november 2010 door

Duurzame mobiliteit – Energielabel autobanden verplicht vanaf 2012
Vanaf 2012 wordt een energielabel voor autobanden verplicht gesteld, zo schrijft Medium4You. Het energielabel moet informatie verschaffen over de brandstofefficiëntie, de geluidsemissies en de grip op een nat wegdek. Net als verschillende huishoudelijke apparaten, kunnen op die manier ook autobanden op een goede manier met elkaar vergeleken worden. De waardering zal op dezelfde manier geschieden: de beste banden worden beloond met een A-label, terwijl de slechtste banden het moeten doen met een rood G-label.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Fleetmanagement


Fleet Management / Duurzame mobiliteit – Belastingmaatregelen stimuleren milieuvriendelijk wagenpark

Geplaatst op 31 oktober 2010 door

Fleet Management / Duurzame mobiliteit – Belastingmaatregelen stimuleren milieuvriendelijk wagenpark
Nu het tegengaan van klimaatverandering een belangrijke plaats heeft ingenomen op de politieke agenda in zowel Europa als de Verenigde Staten, worden er eindelijk concrete maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat ook bedrijven en particulieren een positieve bijdrage leveren aan een meer duurzame wereld. Haaretz.com weet te melden dat in dat kader weer een nieuwe belastingmaatregel is doorgevoerd.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Beleid, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Fleetmanagement, Mobiliteitsmanagement


Financieel – Variabele beloning werknemers wint aan populariteit

Geplaatst op 31 juli 2010 door

Financieel – Variabele beloning werknemers wint aan populariteit
De crisis heeft ervoor gezorgd dat de bonussencultuur flink onder druk is komen te staan. Toch meldt NU.nl nu dat steeds meer bedrijven hun personeel een deel van het salaris in variabele vorm aanbieden. Die variabele beloningen worden ook steeds meer gekoppeld aan duurzame criteria als betrokkenheid, duurzame ontwikkeling van prestaties en het verminderen van risico’s.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Financieel


Duurzame mobiliteit / MVO – Het 'nieuwe zakelijke rijden' volgens DHL

Geplaatst op 30 juli 2010 door

Duurzame mobiliteit / MVO – Het 'nieuwe zakelijke rijden' volgens DHL
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel eens duurzaam (verantwoord) ondernemen genoemd, is geen hype meer. Wanneer bedrijven bewust inspelen op de driehoeksverhouding People – Profit – Planet, levert hen dat bovendien geen windeieren op. Met MVO kan u op kosten besparen en levert u meteen ook een positieve bijdrage aan uw imago, de tevredenheid van uw werknemers én het milieu.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Financieel / Voertuigen – Voordelige regelingen voor zuinige auto's vaak nog onbekend

Geplaatst op 29 juli 2010 door

Financieel / Voertuigen – Voordelige regelingen voor zuinige auto's vaak nog onbekend
Investeren in zuinige wagens voor uw wagenpark, kan u een behoorlijke kostenbesparing opleveren. En zeker niet alleen omdat ze minder brandstof verbruiken. De overheid heeft in haar stimuleringsbeleid voor de aanschaf van zuinige wagens, ook nog heel wat in petto. Alleen blijken nogal wat automobilisten niet op de hoogte te zijn van deze lucratieve regelingen voor energiezuinige auto’s, schrijft PleinPlus.nl.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Voertuigen


Duurzame mobiliteit – Hogere milieubelastingen kunnen Nederland groener maken

Geplaatst op 27 juli 2010 door

Duurzame mobiliteit – Hogere milieubelastingen kunnen Nederland groener maken
De uitstoot van broeikasgassen met 30 procent verminderen ten opzichte van 1990, de energiebesparing verdubbelen naar 2 procent per jaar en het aandeel duurzame energie verhogen naar 20 procent van het totale energieverbruik. En dat allemaal voor het jaar 2020. Dat zijn de klimaatdoelen die Nederland zich heeft gesteld. En om het behalen van die doelen mogelijk te maken, heeft de regering uiteraard de medewerking van burgers en bedrijfsleven nodig.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Financieel


Mobiliteitsmanagement – Fleet Management Expo biedt fleet manager 'survivalkit'

Geplaatst op 16 juli 2010 door

Mobiliteitsmanagement – Fleet Management Expo biedt fleet manager 'survivalkit'
De Fleet Management Expo, die op donderdag 18 november in Expo Houten plaatsvindt, is dit jaar al aan haar zevende editie toe. Zoals steeds wordt een bijzonder programma samengesteld, dat erop gericht is wagenparkbeheerders, fleet owners en mobiliteitsmanagers in het tijdsbestek van één dag weer helemaal op de hoogte te brengen van alle trends en nieuwigheden binnen hun vakgebied.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Communicatie, Fleetmanagement, Mobiliteitsmanagement


Duurzaamheid / MVO – Duurzame maatregelen dringen CO2-uitstoot terug en leveren geld op

Geplaatst op 08 juli 2010 door

Duurzaamheid / MVO – Duurzame maatregelen dringen CO2-uitstoot terug en leveren geld op
Duurzaamheidexpert en directeur Bram Adema van Corporate Facility Partners (CFP)  is er van overtuigd: ondernemers die duurzame maatregelen treffen, kunnen de CO2-uitstoot fors helpen terugdringen en tegelijkertijd op kosten besparen. Een besparing van 4 miljoen ton CO2 wordt mogelijk wanneer flexibel werken wordt gestimuleerd, het binnenklimaat efficiënter wordt gemaakt en er op energie wordt bespaard.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Het Nieuwe Werken


Duurzame mobiliteit – Mobiliteitsmanagement door gedragsbeïnvloeding

Geplaatst op 29 juni 2010 door

Duurzame mobiliteit – Mobiliteitsmanagement door gedragsbeïnvloeding
Carpoolen, telewerken, mobiel werken, meer met het OV of met de fiets reizen… allemaal efficiënte maatregelen die de filedruk in ons land reduceren. Voor velen is mobiliteitsmanagement geen vreemd woord meer. En we zijn er ons meer en meer van bewust dat het voeren van mobiliteitsmanagement een essentieel onderdeel moet uitmaken van de bedrijfsvoering, willen we Nederland bereikbaar maken en houden.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Beleid, Communicatie, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Actueel / Duurzaam ondernemen – WK Voetbal Zuid-Afrika geen toonbeeld van duurzaamheid

Geplaatst op 14 juni 2010 door

Actueel / Duurzaam ondernemen – WK Voetbal Zuid-Afrika geen toonbeeld van duurzaamheid
Afgelopen vrijdag om 16u weerklonk in Johannesburg het allereerste fluitsignaal van het WK Voetbal 2010. Vandaag wordt overal in Nederland met spanning uitgekeken naar het eerste aantreden van Oranje, om 14u tegen Denemarken. Maar deze sportieve happening leidt niet alleen tot spannende competitie en een wereldwijde interesse in de Zuid-Afrikaanse ‘braai’, maar ook tot overlast.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit


Duurzaam transport – Supermarkten gaan leegrijden bestrijden

Geplaatst op 03 april 2010 door

Duurzaam transport – Supermarkten gaan leegrijden bestrijden
Om de uitstoot van het broeikasgas CO2 door de transportsector terug te dringen zijn vrachtwagens met schonere motoren alleen niet voldoende. De laatste tijd ontstaan er steeds meer projecten met als doel de uitstoot op andere manieren terug te dringen. Zo gaan verladers al meer letten op de factor duurzaamheid bij de keuze van een vervoerder en zijn er inmiddels diverse veelbelovende initiatieven op het gebied van duurzame stadsdistributie van de grond gekomen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Duurzame mobiliteit – Verkeerstrainingen nieuwe stijl

Geplaatst op 09 maart 2010 door

Duurzame mobiliteit – Verkeerstrainingen nieuwe stijl
Duurzame mobiliteit is niet alleen een kwestie van zuinige auto’s met schone motoren. Ook het rijgedrag van de weggebruiker heeft invloed op de duurzaamheid van ons vervoer. Vanaf vandaag kunnen chauffeurs die groener willen leren rijden daarom voor een cursus of training terecht bij het Centrum voor Duurzame Mobiliteit. Dat focust zich op het aanleren en onderhouden van duurzaam en veilig verkeersgedrag, meldt Transport Online.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Veiligheid


Duurzaam transport – Duitsers hebben niet veel vertrouwen in groene logistiek

Geplaatst op 26 februari 2010 door

Duurzaam transport – Duitsers hebben niet veel vertrouwen in groene logistiek
Groene logistiek krijgt in heel Europa steeds meer aandacht. Ook in ons land gaan zowel verladers als vervoerders steeds meer letten op duurzaamheid. Maar volgens TTM wil het in Duitsland nog niet zo lukken met die duurzaamheidstrend. Uit een onderzoek van een Duits instituut bleek dat vervoerders er nog niet van overtuigd zijn dat verladers ook daadwerkelijk duurzamer willen gaan vervoeren, zeker niet als daar extra kosten mee gemoeid zijn.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit


Kilometerheffing – Plannen Eurlings toch op lange baan door val kabinet

Geplaatst op 25 februari 2010 door

Kilometerheffing – Plannen Eurlings toch op lange baan door val kabinet
Meldden we eerder nog dat de plannen van Minister Eurlings voor de kilometerheffing ondanks de val van het kabinet gewoon door zouden gaan, nu lijken die plannen toch vertraging op te gaan lopen. NU.nl meldt dat het CDA verwacht dat de voorbereidingen voor de kilometerheffing zeker een jaar worden vertraagd. Het onderwerp zal waarschijnlijk “controversieel” worden verklaard, wat betekent dat het niet in behandeling kan worden genomen door het demissionaire kabinet.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Mobiliteitsmanagement


Duurzame mobiliteit – Schiphol beloont medewerkers in zuinige auto’s

Geplaatst op 16 februari 2010 door

Duurzame mobiliteit – Schiphol beloont medewerkers in zuinige auto’s
Het is een mooi streven om uw bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken, maar het is ook wel handig als uw werknemers net als u doordrongen zijn van het nut en de noodzaak ervan en hun gedrag dienovereenkomstig aanpassen. Een paar maanden geleden meldden we al dat een gedragsverandering bij uw medewerkers gemakkelijk te realiseren is, als u het maar aantrekkelijk genoeg maakt.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Duurzaam ondernemen / MVO – Milieu belangrijk voor bedrijven

Geplaatst op 10 februari 2010 door

Duurzaam ondernemen / MVO – Milieu belangrijk voor bedrijven
Bedrijven vinden het milieu steeds belangrijker, zo blijkt uit het Nationaal Mobiliteitsonderzoek dat Fleet Support in 2009 liet uitvoeren. Met name Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nog steeds een belangrijk thema. Bijna driekwart van de ondervraagde bedrijven voelt zelf een grote verantwoordelijkheid te hebben als het gaat om het veranderende klimaat. Een belangrijk punt hierin is het gebruik van fossiele brandstoffen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Beleid, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Integrated workplace – Planon komt met nieuwe versie software

Geplaatst op 10 februari 2010 door

Integrated workplace – Planon komt met nieuwe versie software
Planon, wereldwijd leverancier van Integrated Workplace Management Solutions, heeft de komst van haar nieuwste software versie aangekondigd. Met versie 2010.A wil Planon bedrijven en organisaties helpen bij het verlagen van haar kosten. Daarnaast helpt de software hen om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren. De kern van de software stelt de gebruiker in staat om effectiever en slimmer gebruik te maken van gebouwen en middelen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Automatisering, Communicatie, Het Nieuwe Werken, SMN Partners


Duurzaam transport / efficiënter werken – Is transparant het nieuwe groen?

Geplaatst op 09 februari 2010 door

Duurzaam transport / efficiënter werken – Is transparant het nieuwe groen?
Duurzaam vervoeren krijgt steeds meer aandacht in de transportwereld. Met behulp van milieuzones, LZV’s, schonere motoren en biobrandstoffen proberen overheid en bedrijfsleven de belasting van het transport op het milieu zoveel mogelijk te verminderen. Maar met al die maatregelen en technologische innovaties dreigt een ander aspect van duurzaam vervoeren een beetje ondergesneeuwd te raken: de vele vrachtwagens die kilometers rijden zonder hun volledige laadvermogen te benutten.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Het Nieuwe Werken – Ook grote bedrijven kiezen vaker voor flexplek

Geplaatst op 02 februari 2010 door

Het Nieuwe Werken – Ook grote bedrijven kiezen vaker voor flexplek
Veel middelgrote bedrijven hebben de voordelen van het werken met flexplekken al goed in kaart gebracht. Door werknemers flexibel op de werkplek aanwezig te laten zijn, kan volstaan worden met minder vaste werkplekken, wat automatisch voor minder kosten zorgt. Ook ondernemers zien steeds vaker de voordelen van een flexplek. Zo lezen we op WebRegio.nl al dat Leidse ondernemers sinds kort gebruik kunnen maken van een eigen flexwerkkantoor.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Communicatie, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken


Duurzaam transport – Binnenvaart wil in 2030 CO2-neutraal zijn

Geplaatst op 24 januari 2010 door

Duurzaam transport – Binnenvaart wil in 2030 CO2-neutraal zijn
In Utrecht hadden ze vorige week een wereldprimeur: volgens het Nieuwsblad Transport is de tweede "bierboot" het allereerste volledig elektrisch aangedreven vrachtschip ter wereld. Deze boot wordt ingezet om aan de groeiende vraag van de horeca naar transport en bevoorrading over het water te voorzien en is CO2-neutraal. Daarmee bewijst Utrecht dat klimaatneutrale binnenvaart gerealiseerd kan worden.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Duurzame mobiliteit – Toyota kondigt komst brandstofcelauto aan voor 2015

Geplaatst op 20 januari 2010 door

Duurzame mobiliteit – Toyota kondigt komst brandstofcelauto aan voor 2015
Toyota kondigde tijdens de North American International Auto Show in Detroit aan dat het voor 2015 een auto met brandstofcel op de planning heeft staan, meldt Auto Mobiel Management. Groot nieuws, aangezien de fabrikant een paar jaar geleden nog verwachtte dat de eerste auto met brandstofcel pas rond 2025 de weg op zou kunnen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement, Voertuigen