Puntensysteem opnieuw van de baan

Geplaatst op 21 februari 2011 door

Puntensysteem opnieuw van de baan
Oorspronkelijk zou de overheid reeds in 2008 Nederlandse bedrijven via een puntensysteem verplichten tot het voeren van mobiliteitsmanagement. Toen de TaskForce MobiliteitsManagement (TFMM) werd opgericht, werd ervoor gekozen eerst te onderzoeken of bedrijven niet beter vrijwillig mobiliteitsmanagement zouden kunnen toepassen. Het puntensysteem werd daarmee uitgesteld tot 2011. Nu 2011 is aangebroken, lijkt het er op dat de welwillendheid om mobiliteitsmanagement te verplichten nog steeds niet groot is.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Opnieuw gratis kennismaken met Het Nieuwe Werken in Metropoolregio Amsterdam

Geplaatst op 21 januari 2011 door

Opnieuw gratis kennismaken met Het Nieuwe Werken in Metropoolregio Amsterdam
Eind 2009 werd het project ‘Digitale Mobiliteit’ opgestart, dat honderd MKB-ondernemingen in de metropoolregio Amsterdam de kans gaf een half jaar lang gratis kennis te maken met Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mobiliteit en productiviteit te verbeteren, op kosten te besparen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het milieu en de oplossing van het fileprobleem.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Einde TaskForce MobiliteitsManagement, geen einde mobiliteitsmanagement

Geplaatst op 23 december 2010 door

Einde TaskForce MobiliteitsManagement, geen einde mobiliteitsmanagement
De TaskForce MobiliteitsManagement (TFMM), die op advies van de Sociaal Economische Raad (SER) in 2007 werd opgericht, houdt binnenkort op te bestaan. Heeft de TFMM haar doelstellingen weten te bereiken? Is mobiliteitsmanagement in staat om een antwoord te bieden op de bekende verkeersproblematiek? Tijd voor een evaluatie en een blik op de toekomst van het mobiliteitsmanagement.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Het Nieuwe Werken – Recessie stimuleert 'Het Nieuwe Werken'

Geplaatst op 29 oktober 2010 door

Het Nieuwe Werken – Recessie stimuleert 'Het Nieuwe Werken'
Sinds 2008 is het aantal ‘alternatieve werkplekken’ flink gestegen. Uit onderzoek van New Ways of Working (New WoW) zou de recessie hierbij een rol spelen. Bedrijven staan meer open voor nieuwe manieren van werken, om te besparen op reis- en kantoorkosten en om hun personeel flexibel te laten werken. New WoW bevroeg 103 organisaties, samen goed voor 4,5 miljoen personeelsleden, omtrent ‘alternatief werkplekbeheer’.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Communicatie, Financieel, Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken / Mobiel Werken – Meer productiviteit en vitaliteit voor MKB dankzij 'digitale mobiliteit'

Geplaatst op 22 oktober 2010 door

Het Nieuwe Werken / Mobiel Werken – Meer productiviteit en vitaliteit voor MKB dankzij 'digitale mobiliteit'
Eind 2009 werd in de metropoolregio Amsterdam het project ‘Digitale Mobiliteit’ opgestart, dat honderd MKB-ondernemingen de kans geeft om gedurende een half jaar kosteloos kennis te maken met ‘Het Nieuwe Werken’. Op Het Nieuwe Werken Blog schrijft Joppe van Berkum, programmamanager en adviseur bij Boer & Croon NeXtrategy over de ervaringen van de deelnemende midden- en kleinbedrijven.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Communicatie, Het Nieuwe Werken


Mobiliteitsmanagement / Spits mijden – Succes spits mijden kan nóg groter

Geplaatst op 28 juni 2010 door

Mobiliteitsmanagement / Spits mijden – Succes spits mijden kan nóg groter
Deze maand realiseert SpitsScoren de 100.000ste spitsmijding sinds haar start op 26 oktober. Zoals we al eerder berichtten, slaagt het project op de A15 regio Rotterdam er steeds opnieuw in haar verwachtingen te overtreffen en is het beoogde doel om het ochtendspitsverkeer met 5% (530 auto’s) te doen afnemen, reeds in de eerste maand gehaald.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Het Nieuwe Werken / Verkiezingen – 'Het Nieuwe Werken' op de politieke agenda

Geplaatst op 18 mei 2010 door

Het Nieuwe Werken / Verkiezingen – 'Het Nieuwe Werken' op de politieke agenda
Op 9 juni mogen we weer naar de stembus. Naar aanleiding van de nakende verkiezingsstrijd, onderwierp de TaskForce MobiliteitsManagement (TFMM) de diverse verkiezingsprogramma’s aan een nauwgezet onderzoek. Want als ‘Het Nieuwe Werken’ door de overheid wordt bestempeld als één van de oplossingen voor het huidige mobiliteitsvraagstuk, dan zou dat toch ook in de partijprogramma’s te zien moeten zijn?…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Het Nieuwe Werken


Mobiliteitsmanagement / Fleet management – TFMM-Voorzitter Lodewijk de Waal: "Nu doorpakken!"

Geplaatst op 12 april 2010 door

Mobiliteitsmanagement / Fleet management – TFMM-Voorzitter Lodewijk de Waal:
Op 23 maart 2010 vond in Wolfheze het congres “Koplopers en Doorpakkers” plaats, dat door de TaskForce MobiliteitsManagement (TFMM) speciaal voor werkgevers werd georganiseerd omtrent aansprekende ‘trendy’ thema’s zoals mobiliteitsmanagement en ‘het nieuwe werken’. Tijdens het congres leverden specialisten ter zake een actieve bijdrage rond verschillende aspecten van ‘slim werken’ en ‘slim reizen’, waarbij onder andere praktische zaken rondom arbowetgeving, slimme toepassingen van een mobiliteitsbudget of digitale mobiliteit voor het MKB niet uit de weg werden gegaan.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Communicatie, Fleetmanagement, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Mobiliteitsmanagement – Puntensysteem mobiliteitsmanagement uitgesteld tot 2011

Geplaatst op 25 maart 2010 door

Mobiliteitsmanagement – Puntensysteem mobiliteitsmanagement uitgesteld tot 2011
Oorspronkelijk zouden Nederlandse bedrijven al in 2008 door de overheid verplicht worden om aan mobiliteitsmanagement te gaan doen door middel van een puntensysteem. Dat systeem houdt in dat bedrijven kunnen kiezen uit een aantal mobiliteitsmaatregelen die een positief effect hebben op het milieu en de bereikbaarheid en daarvoor punten toegekend krijgen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Mobiliteitsmanagement


Verkeer – Doelstelling minder spitskilometers niet behaald

Geplaatst op 14 maart 2010 door

Verkeer – Doelstelling minder spitskilometers niet behaald
De Taskforce Mobiliteitsmanagement lijkt er niet in te slagen de doelstelling van 5 procent minder spitskilometers te halen. Verkeersnet meldt  dat er, ondanks successen met mobiliteitsprojecten die gebaseerd zijn op passen of prijsmaatregelen, ook nog veel projecten zijn die achterlopen op schema of nog niet zijn geëvalueerd. De resultaten van alle projecten en werkzaamheden van de Taskforce zullen nog dit jaar uitgebreid worden geanalyseerd en hoewel pas dan echt uitsluitsel gegeven kan worden, lijkt het er dus niet op dat die analyse positief zal uitvallen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Automatisering, Fleetmanagement, Mobiliteitsmanagement


Mobiliteitsmanagement – 23 maart 2010: Congres Koplopers en Doorpakkers

Geplaatst op 27 februari 2010 door

Mobiliteitsmanagement – 23 maart 2010: Congres Koplopers en Doorpakkers
Bent u in uw bedrijf bezig met mobiliteitsmanagement en wilt u uw ervaringen graag delen met anderen? Of wilt u graag weten hoe u mobiliteitsmanagement het beste kunt aanpakken? Dan mag u het congres Koplopers en Doorpakkers van de Taskforce Mobiliteitsmanagement in samenwerking met Nederland Bereikbaar en de regionale convenantpartners niet missen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Fleet management / Wagenparkbeheer – Meer aandacht voor fiscale mogelijkheden mobiliteit

Geplaatst op 23 september 2009 door

Fleet management / Wagenparkbeheer – Meer aandacht voor fiscale mogelijkheden mobiliteit
Hoewel er voor bedrijven diverse fiscale mogelijkheden zijn op het gebied van mobiliteit, maken zij hier niet altijd optimaal gebruik van. In de meeste gevallen komt dit doordat bedrijven niet bekend zijn met de mogelijkheden. De overheid wil daar nu verandering in brengen, aldus Verkeersnet. Om meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de fiscale mogelijkheden op het gebied van mobiliteit, is een vernieuwde handreiking uitgebracht.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Financieel


Fleetmanagement – Slim Leasen

Geplaatst op 18 september 2009 door

Fleetmanagement – Slim Leasen
Hoge brandstofprijzen, toenemende verkeerscongestie en fiscale maatregelen ter beperking van de CO2-uitstoot maken een nieuwe aanpak van mobiliteit nodig. Ook van fleetmanagers wordt verwacht dat ze zich hiermee bezig houden. Die nieuwe aanpak bespaart u veel kosten, biedt uw medewerkers meer keuzevrijheid en draagt bij aan een duurzaam en maatschappelijk verantwoord imago voor uw organisatie.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Fleetmanagement


Bedrijfsvoering / Fleet management – Doet u al aan mobiliteitsmanagement?

Geplaatst op 31 augustus 2009 door

Bedrijfsvoering / Fleet management – Doet u al aan mobiliteitsmanagement?
In Nederland rijden zo’n 900.000 auto’s van de zaak rond, die elk ongeveer 33.300 zakelijke kilometers afleggen. Met zoveel quasi tegelijkertijd op de Nederlandse wegen rondrijden, zorgt voor de gekende fileproblemen, die hun weerslag op het bedrijfsleven niet missen. In de tijd die uw werknemer in de file doorbrengt, blijft zijn werk liggen en loopt zijn ergernis op en het wordt bovendien moeilijker om punctueel uw afspraken met klanten en leveranciers na te komen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel


Beloning voor wie de file op de A2 mijdt

Geplaatst op 05 juni 2009 door

Beloning voor wie de file op de A2 mijdt
Wie dagelijks van Den Bosch naar Eindhoven en andersom moet rijden om naar het werk te gaan, zal 99 procent van de keren in de file op de A2 staan. Openbaar vervoer is niet altijd een optie omdat velen met een auto van de zaak rijden, die vaak ook tussentijds nodig is om naar afspraken te gaan.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel