Niemand maakt zich meer druk om duurzaamheid

Geplaatst op 12 maart 2013 door

Niemand maakt zich meer druk om duurzaamheid
MVO. Iedereen heeft het erover. Je hoort en ziet het overal om je heen. De klant vindt het belangrijk dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dat blijkt steeds weer uit allerlei onderzoek. Bedrijven trekken daaruit de conclusie dat ze dus vooral moeten communiceren dat ze ook 'MVO'en'. … Maar maken mensen zich écht zo druk om duurzaamheid?

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Communicatie


Slimme software goed voor portemonnee én milieu

Geplaatst op 22 augustus 2011 door

Slimme software goed voor portemonnee én milieu
Amsterdam/Gorinchem — Steeds vaker worden slimme software oplossingen ingezet die -direct en indirect- het autogebruik en de vervoerskosten verlagen. Hieronder twee toepassingen die daarnaast ook het milieu ontzien en de operationele bedrijfsvoering verbeteren.   In de komende weken zullen wij aandacht besteden aan meer  innovaties die passen binnen het thema MvO (Maatschappelijk verantwoord Ondernemen).…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Automatisering, Communicatie, Het Nieuwe Werken


MVO populair bij ondernemers ondanks crisis.

Geplaatst op 19 mei 2011 door

MVO populair bij ondernemers ondanks crisis.
Dit is het resultaat van een onderzoek onder 1500 MKB ondernemers in Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt niet alleen uit economische motieven op de beleidsagenda gezet maar ondernemers geven aan zich bewust te zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit deze intrensieke motivatie dragen zij steeds meer met overtuiging bij aan een beter milieu en eerlijke kansen.   …

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit


MVO een rendabele, Schone zaak!

Geplaatst op 25 februari 2011 door

MVO een rendabele, Schone zaak!
Ik heb het inmiddels een aantal keer gehad over de voordelen, de mogelijkheden en zelfs de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar wat levert MVO nu daadwerkelijk op? Wat is het rendement? Als ondernemer wilt u uiteraard de continuïteit van uw onderneming waarborgen en daarvoor dient uw bedrijf financieel gezond te zijn.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit


"Groene ICT loont"

Geplaatst op 08 februari 2011 door

In mijn column van vorige week deed ik een oproep aan MKB bedrijven om een duurzame ontwikkeling in te zetten om zowel de continuïteit van de onderneming te waarborgen, maar ook omdat organisaties deel uitmaken van onze samenleving en dus mede verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van deze zelfde samenleving.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Automatisering, Het Nieuwe Werken


Bram verandert de toekomst.

Geplaatst op 02 februari 2011 door

Bram verandert de toekomst.
Bram Meulenbeld is mede-optrichter van Toekomst.Nu,  een jonge onderneming die haar idealen tot leven laat komen door bedrijven te ondersteunen bij het verankeren van (latente) duurzaamheids/MVO doelstellingen in beleid en strategie.   Overwegingen voor bedrijven om -bijvoorbeeld de mobiliteit- te verduurzamen worden gemaakt door belangen af te wegen.  People,Profit en Planet. Bram deelt periodiek zijn visie op  duurzame mobiliteit.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Einde TaskForce MobiliteitsManagement, geen einde mobiliteitsmanagement

Geplaatst op 23 december 2010 door

Einde TaskForce MobiliteitsManagement, geen einde mobiliteitsmanagement
De TaskForce MobiliteitsManagement (TFMM), die op advies van de Sociaal Economische Raad (SER) in 2007 werd opgericht, houdt binnenkort op te bestaan. Heeft de TFMM haar doelstellingen weten te bereiken? Is mobiliteitsmanagement in staat om een antwoord te bieden op de bekende verkeersproblematiek? Tijd voor een evaluatie en een blik op de toekomst van het mobiliteitsmanagement.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


MVO / Duurzaam ondernemen – MVO-beleid stimuleert bedrijfsresultaten

Geplaatst op 01 november 2010 door

MVO / Duurzaam ondernemen – MVO-beleid stimuleert bedrijfsresultaten
Steeds meer bedrijven realiseren zich dat er heel wat goede commerciële redenen zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo bijvoorbeeld Zakenvrouw van het jaar 2009, Meiny Prins, van het familiebedrijf Priva. Sprout woonde het “Impaction Symposium – Duurzame Winstmakers” bij, waarop Prins één van de sprekers was. Priva is mondiaal één van de grootste ondernemingen op het gebied van klimaatbeheersing en het ecologisch verantwoord telen van voedsel.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Automatisering, Beleid, Brandstoffen, Communicatie, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Fleetmanagement, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement, SMN Partners, Veiligheid, Voertuigen


Het Nieuwe Werken – Recessie stimuleert 'Het Nieuwe Werken'

Geplaatst op 29 oktober 2010 door

Het Nieuwe Werken – Recessie stimuleert 'Het Nieuwe Werken'
Sinds 2008 is het aantal ‘alternatieve werkplekken’ flink gestegen. Uit onderzoek van New Ways of Working (New WoW) zou de recessie hierbij een rol spelen. Bedrijven staan meer open voor nieuwe manieren van werken, om te besparen op reis- en kantoorkosten en om hun personeel flexibel te laten werken. New WoW bevroeg 103 organisaties, samen goed voor 4,5 miljoen personeelsleden, omtrent ‘alternatief werkplekbeheer’.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Communicatie, Financieel, Het Nieuwe Werken


Duurzame mobiliteit – Verwerf inzicht in de werkelijke CO2-uitstoot van uw wagenpark

Geplaatst op 25 oktober 2010 door

Duurzame mobiliteit – Verwerf inzicht in de werkelijke CO2-uitstoot van uw wagenpark
In het kader van haar programma ‘Duurzame Logistiek’ presenteert Connekt het handzame boekje ‘Zicht op CO2’, een leesbare samenvatting van de ‘Handreiking emissies berekenen in logistiek’, aangevuld met enkele interviews over de praktijkervaringen van bedrijven. Overheden en bedrijven op nationaal en internationaal niveau stellen ambitieuze doelen voor de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit


CO2-reductie / Duurzaam ondernemen – Nieuwe initiatieven bewijzen voordeel van duurzame mobiliteit

Geplaatst op 11 oktober 2010 door

CO2-reductie / Duurzaam ondernemen – Nieuwe initiatieven bewijzen voordeel van duurzame mobiliteit
Dat het milieu én onze portemonnee er baat bij hebben dat we de auto wat meer laten staan, horen we wel vaker. Het is ook daadwerkelijk zo. Onlangs verschenen twee studies die zwart op wit aantonen hoeveel we op geld en CO2 kunnen besparen wanneer we korte autoritten vermijden en duurzamer met ons woon-werkverkeer omspringen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Financieel


Mobiliteitsmanagement – Slim omgaan met mobiliteit kunt u leren!

Geplaatst op 08 oktober 2010 door

Mobiliteitsmanagement – Slim omgaan met mobiliteit kunt u leren!
In onze hedendaagse economie en samenleving neemt mobiliteit een essentiële plaats in. Economische groei en welvaart kunnen nu eenmaal niet zonder mobiliteit. Maar als we niet doordacht of bewust met onze mobiliteit omgaan, leidt dit tot de bekende gevolgen van files en vervuiling en die zetten dan weer een rem op onze groei.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Financieel / Duurzame mobiliteit – Autobelangen.nl op de bres voor behoud belastingvrije auto's

Geplaatst op 09 augustus 2010 door

Financieel / Duurzame mobiliteit – Autobelangen.nl op de bres voor behoud belastingvrije auto's
Sinds per ingang van dit jaar de kopers van zeer zuinige auto’s geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb) meer moeten betalen, werden tot juli 2010 al bijna net zoveel belastingvrije wagens verkocht als in 2009. Het is momenteel zelfs zo dat 1 op 5 verkochte wagen een ‘zeer zuinig type’ is.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Voertuigen


Financieel – Variabele beloning werknemers wint aan populariteit

Geplaatst op 31 juli 2010 door

Financieel – Variabele beloning werknemers wint aan populariteit
De crisis heeft ervoor gezorgd dat de bonussencultuur flink onder druk is komen te staan. Toch meldt NU.nl nu dat steeds meer bedrijven hun personeel een deel van het salaris in variabele vorm aanbieden. Die variabele beloningen worden ook steeds meer gekoppeld aan duurzame criteria als betrokkenheid, duurzame ontwikkeling van prestaties en het verminderen van risico’s.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Financieel


Duurzame mobiliteit / MVO – Het 'nieuwe zakelijke rijden' volgens DHL

Geplaatst op 30 juli 2010 door

Duurzame mobiliteit / MVO – Het 'nieuwe zakelijke rijden' volgens DHL
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel eens duurzaam (verantwoord) ondernemen genoemd, is geen hype meer. Wanneer bedrijven bewust inspelen op de driehoeksverhouding People – Profit – Planet, levert hen dat bovendien geen windeieren op. Met MVO kan u op kosten besparen en levert u meteen ook een positieve bijdrage aan uw imago, de tevredenheid van uw werknemers én het milieu.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit


Duurzame mobiliteit – Mobiliteitsmanagement door gedragsbeïnvloeding

Geplaatst op 29 juni 2010 door

Duurzame mobiliteit – Mobiliteitsmanagement door gedragsbeïnvloeding
Carpoolen, telewerken, mobiel werken, meer met het OV of met de fiets reizen… allemaal efficiënte maatregelen die de filedruk in ons land reduceren. Voor velen is mobiliteitsmanagement geen vreemd woord meer. En we zijn er ons meer en meer van bewust dat het voeren van mobiliteitsmanagement een essentieel onderdeel moet uitmaken van de bedrijfsvoering, willen we Nederland bereikbaar maken en houden.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Beleid, Communicatie, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Elektrische voertuigen / Duurzame mobiliteit – Toyota en Tesla gaan samen 100% elektrisch

Geplaatst op 22 juni 2010 door

Elektrische voertuigen / Duurzame mobiliteit – Toyota en Tesla gaan samen 100% elektrisch
Toyota had het de laatste maanden niet bepaald makkelijk. Technische problemen veroorzaakten diverse wereldwijde terugroepacties, wat het imago van de Japanse autofabrikant geen deugd deed. Maar Toyota blijft niet bij de pakken zitten en heeft het plan opgevat om meer productie-ervaring op te doen met elektrische wagens. Toyota heeft natuurlijk al wat ‘elektrische’ ervaring met de succesvolle hybride Prius, maar was tot nog toe sceptisch over zuiver elektrische auto’s.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Voertuigen


MVO – "Duurzaam ondernemen is geen keuze maar een eis"

Geplaatst op 02 juni 2010 door

MVO –
“Ondernemingen die niet kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten hun voortbestaan en concurrentiepositie op het spel…”. Dat zijn de woorden van Harry Kleine van Ernst & Young, naar aanleiding van interviews met een tiental toonaangevende bedrijven binnen de Retail & Consumer Products-sector. Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen u heel wat voordelen kan bieden, wist u uiteraard al.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Duurzame Mobiliteit, Fleetmanagement, Mobiliteitsmanagement


Fleetmanagement / MVO / Duurzame mobiliteit – Groene bestelwagens tonen hoge verkoopcijfers

Geplaatst op 30 mei 2010 door

Fleetmanagement / MVO / Duurzame mobiliteit – Groene bestelwagens tonen hoge verkoopcijfers
De ‘groene’ bestelwagen is klaar voor een doorbraak, zo weet de Leeuwarder Courant te melden. Waar de verkopen van veel gewone bestelwagens en bedrijfsauto’s inzakt, groeit het aantal milieuvriendelijke bedrijfswagens in deze crisisperiode harder dan ooit te voeren. Dit laat zien dat bedrijven ondanks de crisis toch bereid zijn om te investeren in een milieuvriendelijk alternatief voor de huidige, vaak vervuilende, mobiliteit.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Advies, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Fleetmanagement, Voertuigen


Economie / Transport – ABN AMRO: Licht herstel voor transportbranche in 2010

Geplaatst op 28 mei 2010 door

Economie / Transport – ABN AMRO: Licht herstel voor transportbranche in 2010
Het goederenvervoer heeft in 2009 flinke klappen gekregen, maar in de loop van 2010 en 2011 zullen meerdere sectoren, waaronder de transportbranche, herstel laten zien. Dit staat in de onlangs uitgegeven ‘Visie op Transport en Logistiek’ van ABN AMRO. De omzet van het goederenvervoer over de weg kreeg het in 2009 hard te verduren.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Financieel


Mobiliteitsscan – inzicht in en advies over mobiliteit

Geplaatst op 24 mei 2010 door

Mobiliteitsscan – inzicht in en advies over mobiliteit
De mobiliteitsscan en de adviezen van het Smart Mobility Network zijn reeds door veel bedrijven als opstap gebruikt naar het invoeren van mobiliteitsmanagement. Vanaf 1 juli 2011 zal ieder bedrijf dat meer als 50 FTE's telt aantoonbaar aan mobiliteitsmanagement moeten doen. De overheid heeft hiervoor een "puntenstelsel" in het leven geroepen worden gecontroleerd.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel


Duurzaam ondernemen / MVO – VNO-NCW: Verhoging CO2-reductiedoelstellingen gevaarlijk voor concurrentiepositie

Geplaatst op 18 mei 2010 door

Duurzaam ondernemen / MVO – VNO-NCW: Verhoging CO2-reductiedoelstellingen gevaarlijk voor concurrentiepositie
VNO-NCW waarschuwt ministers Huizinga (VROM), Van der Hoeven (Economische Zaken) en De Jager (Financiën) in een brief over de gevaren van het plan van Eurocommissaris Hedegaard om de Europese CO2-reductiedoelstelling naar 30% te verhogen. De concurrentiepositie van Europese, en vooral ook Nederlandse bedrijven, zal hierdoor zware klappen krijgen, schrijft de grootste ondernemersvereniging van Nederland.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Beleid, Duurzame Mobiliteit


Smart Mobility Scan – Mobiliteitsscan – Inzicht in en kosten besparen op mobiliteit – wagenpark – mvo

Geplaatst op 18 mei 2010 door

Smart Mobility Scan – Mobiliteitsscan – Inzicht in en kosten besparen op mobiliteit – wagenpark – mvo
De mobiliteitsscan en de adviezen van het Smart Mobility Network zijn reeds door veel bedrijven als opstap gebruikt naar het invoeren van mobiliteitsmanagement. Vanaf 1 juli 2011 zal ieder bedrijf dat meer als 50 FTE's telt aantoonbaar aan mobiliteitsmanagement moeten doen. De overheid heeft hiervoor een "puntenstelsel" in het leven geroepen worden gecontroleerd.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Automatisering, Beleid, Brandstoffen, Communicatie, Duurzame Mobiliteit, Fleetmanagement, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement, Smart Mobility Scan, SMN Partners, Veiligheid, Voertuigen


Beleid / Duurzame mobiliteit / Subsidie – Negen "Proeftuinen Hybride en Elektrisch Rijden" bekend

Geplaatst op 10 mei 2010 door

Beleid / Duurzame mobiliteit / Subsidie – Negen
Ons kabinet heeft zich tot doel gesteld om binnen de sector verkeer en vervoer de CO2-uitstoot met 30% te reduceren in 2020 in vergelijking met 1990. De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt en het milieu wordt gespaard. Demissionair minister Eurlings kondigde daarop vorig jaar aan dat hij van Nederland graag een internationale “proeftuin voor hybride en elektrisch rijden” wilde maken.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Beleid, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Fleetmanagement


Overheid / Duurzame mobiliteit – Steeds meer elektrische mobiliteitsinitiatieven

Geplaatst op 26 april 2010 door

Overheid / Duurzame mobiliteit – Steeds meer elektrische mobiliteitsinitiatieven
Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en dat voelen we iedere keer weer aan de pomp. Voorts krijgen we vanuit alle hoeken, van zowel milieuorganisaties als overheidinstanties, te horen dat investeren in duurzame alternatieven voor ondernemen en mobiliteit de weg naar de toekomst is. Eén van deze alternatieven voor de mobiliteitssector zijn de elektrische voertuigen, die volgens het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) in een stroom…versnelling zitten.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Brandstoffen