Meeste ondernemers geloven in mobiel werken

Geplaatst op 20 juni 2013 door

Meeste ondernemers geloven in mobiel werken
Bijna 85% van de werkgevers denkt dat plaats- en tijd onafhankelijk werken, efficiënter is dan van 9 tot 5 op kantoor zitten. Dat komt naar voren in de 'Overal ondernemen' Mobiel Werken Scan van KPN en MKB-Nederland. Bijna 300 ondernemers hebben de Scan ingevuld.… De meeste ondernemers zijn voorstander van tijd- en plaats onafhankelijk werken.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Het Nieuwe Werken


Kinderen en werk combineren blijft vooralsnog lastig in Nederland

Geplaatst op 08 maart 2013 door

Kinderen en werk combineren blijft vooralsnog lastig in Nederland
Vrouwen weer aan het werk krijgen na hun zwangerschap. Daar wordt het nodige werk van gemaakt. Flexwerken, kinderopvang dichtbij, meer duobanen… Het zijn slechts enkele van de maatregelen waarmee een poging wordt gedaan om hoogopgeleide vrouwen te behouden voor de arbeidsmarkt. Regus heeft over dit onderwerp onlangs een onderzoek uitgevoerd onder 26.000 zakenmensen uit meer dan 90 landen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Het Nieuwe Werken


Wat is goed werkgeverschap nieuwe stijl?

Geplaatst op 18 februari 2013 door

Wat is goed werkgeverschap nieuwe stijl?
Bevlogenheid. Een veel gebruikte term in het kader van Het Nieuwe Werken. Vroeger dacht men dat je met intrinsieke motivatie geboren werd. Tegenwoordig weten we gelukkig beter. Bevlogenheid kun je faciliteren.… Het gaat bij bevlogen kunnen en willen werken, niet alleen om zaken waar je als werknemer zelf invloed op hebt.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken en zelfontwikkeling gaan hand in hand

Geplaatst op 26 januari 2013 door

Het Nieuwe Werken en zelfontwikkeling gaan hand in hand
Het aantal zzp'ers groeit. Steeds meer werknemers geven hun vaste baan op voor een onzeker bestaan. Blijkbaar brengt welvaart 'de ondernemer' in ons boven.… Op de vraag waarom men deze overstap heeft gemaakt, zeggen velen dat ze de bureaucratie en aanwezigheidsplicht zat zijn. Dat ze de rigide structuren en over- maat aan toezicht niet meer kunnen verdragen.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Het Nieuwe Werken


HNW: Flexibele werktijden mogelijk binnenkort in wet

Geplaatst op 16 februari 2012 door

HNW: Flexibele werktijden mogelijk binnenkort in wet
Den Haag- Na het recht op part-time werken krijgen werknemers waarschijnlijk op korte termijn ook de mogelijkheid om zelf te kiezen voor thuiswerken flexibele werktijden. Vandaag wordt daartoe door  kamerleden Eddy van Hijum van het CDA en Ineke van Gent  van Groen Links, een wetsvoorstel ingediend.  Het is voor het eerst dat GroenLinks en CDA gezamenlijk een initiatiefwet indienen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Het Nieuwe Werken


"Het Nieuwe Werken (HNW) versterkt vastgoedcrisis "

Geplaatst op 03 februari 2012 door

AMSTERDAM – De vastgoedsector wordt zwaar getroffen door de opkomst van HNW (het nieuwe werken) en de toename van aankopen via het internet. De sector kampt al een tijdje met een structureel surplus aan kantoorpanden en winkelpanden. De klad zit er in. Na de Europese schuldencrisis en de Financiele crisis lijkt de vastgoedsector zich te ontwikkelen tot de derde crisis.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Het Nieuwe Werken


Technologie ondersteunt HNW (Het Nieuwe Werken)

Geplaatst op 10 januari 2012 door

Technologie ondersteunt HNW (Het Nieuwe Werken)
Het Nieuwe Werken is een maatschappelijk verschijnsel van de afgelopen jaren. Het is een oplossing voor een bepaalde pijn die wij als samenleving voelen. Is het de wens om de files uit te komen? om het bedrijfsresultaat te verbeteren? om –volgens de hiërarchische ordening van behoeften- te werken aan zelfontplooing?   Het zal een combinatie zijn.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Automatisering, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken


"Het Nieuwe Werken" levert miljarden op.

Geplaatst op 07 november 2011 door

UTRECHT –  Vandaag presenteerde PwC de resultaten van een onderzoek naar de effecten van Het Nieuwe Werken (HNW).  Deze blijken ook nu weer positief.  Eerder werden al positieve geluiden over de economische effecten van HNW gehoord.  Het stimuleren ervan kan Nederland miljarden per jaar opleveren. De belangrijkste conclusie uit dit recente rapport.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken-update-

Geplaatst op 06 oktober 2011 door

Het Nieuwe Werken-update-
Dat "Het Nieuwe Werken"… (HNW) ook nieuwe problemen met zich meebrengt werd deze week geillustreerd door het bedrijf Stellar Data Recovery.  Met toenemende regelmaat raken organisaties bedrijfsinformatie kwijt. Het nieuwe werken stuwt het gebruik van laptops, memorysticks en smartphones naar grote hoogte. Het kwijtraken van bedrijfsgegevens door beschadiging, verlies, nonchalance en diefstal is aan de orde van de dag meldt Stellar.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Automatisering, Beleid, Het Nieuwe Werken


Rendement van Het Nieuwe Werken (HNW)

Geplaatst op 22 juni 2011 door

Rendement van Het Nieuwe Werken (HNW)
De Buzz omtrent HNW (Het Nieuwe Werken) lijkt af te nemen.  De resultaten wijken in de praktijk af van de verwachtingen als het gaat om productiviteitsverbetering. Het welzijn, bedrijfsimago, flexibiliteit en betrokkenheid gaan aantoonbaar omhoog. Deze resultaten komen voort uit de Nationale Nieuwe Werken Barometer. Evident en positief zijn de verbetering van het welzijn van personeel, de betrokkenheid van werknemers en de werk-privébalans.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Het Nieuwe Werken, SMN Partners


Impact van technologie en Het Nieuwe Werken op efficiënt ondernemen

Geplaatst op 25 februari 2011 door

Impact van technologie en Het Nieuwe Werken op efficiënt ondernemen
Leefritme Kenniscentrum, ondersteund door Vodafone, wil via structureel onderzoek de impact van technologie op het leefritme van mensen begrijpen en verklaren en mensen concrete handvatten bieden om de controle over hun leefritme te behouden. In haar zesde onderzoek, ging Leefritme Kenniscentrum bij 662 respondenten na hoe belangrijk efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid voor ondernemers is en welke rol communicatie speelt om efficiënt te kunnen ondernemen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Communicatie, Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken spreekt automobilisten aan

Geplaatst op 18 februari 2011 door

Het Nieuwe Werken spreekt automobilisten aan
Uit de nieuwe editie van Het Nationale Automobilisten Onderzoek van Eileen komt naar voren dat de overgrote meerderheid van de automobilisten (82 procent) positief staat tegenover Het Nieuwe Werken. Amper 9 procent zegt de voorkeur te hebben voor een vaste werkplek en vaste werktijden. Reeds 30 procent van de respondenten geeft aan nu reeds de mogelijkheid te hebben om flexibel met werktijden om te gaan en zo de spitsmomenten te kunnen vermijden.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Mobiliteit, ICT en Duurzaamheid

Geplaatst op 17 februari 2011 door

Mobiliteit, ICT en Duurzaamheid
In mijn vorige column schreef ik over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in combinatie met ICT dienstverlening. Hierbij legde ik de focus met name op het energieverbruik. Hier zit een ingesloten conflict. Enerzijds is ICT niet weg te denken uit onze samenleving, anderzijds is het een grootgebruiker van grondstoffen. Ook mobiliteit is zo,n “conflict-thema”.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Automatisering, Brandstoffen, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken


MVO Nederland optimistisch: duurzaam ondernemen loont

Geplaatst op 28 januari 2011 door

MVO Nederland optimistisch: duurzaam ondernemen loont
Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, sprak zich in zijn Nieuwjaarsboodschap positief uit over de resultaten die door bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2010 zijn behaald. Ook is hij optimistisch gestemd over 2011. Volgens hem zullen 4 MVO-thema’s de trend in 2011 bepalen: sociale innovatie, ketenverantwoordelijkheid, duurzame innovatie en transparantie & communicatie.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Communicatie, Het Nieuwe Werken


Opnieuw gratis kennismaken met Het Nieuwe Werken in Metropoolregio Amsterdam

Geplaatst op 21 januari 2011 door

Opnieuw gratis kennismaken met Het Nieuwe Werken in Metropoolregio Amsterdam
Eind 2009 werd het project ‘Digitale Mobiliteit’ opgestart, dat honderd MKB-ondernemingen in de metropoolregio Amsterdam de kans gaf een half jaar lang gratis kennis te maken met Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mobiliteit en productiviteit te verbeteren, op kosten te besparen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het milieu en de oplossing van het fileprobleem.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Het Nieuwe Werken steeds populairder bij bedrijfsleven

Geplaatst op 11 januari 2011 door

Het Nieuwe Werken steeds populairder bij bedrijfsleven
Steeds meer werknemers zijn bekend met Het Nieuwe Werken. Uit onderzoek van Blauw Research komt naar voren dat maar liefst 2,4 miljoen werknemers nu weten waar Het Nieuwe Werken over gaat, tegenover 930.000 vorig jaar. Campagnestrategie werkt! Campagnes als ‘Het Nieuwe Werken Doe Je Zelf’ en ‘Week van Het Nieuwe Werken’ hebben duidelijk tot resultaat geleid.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Het Nieuwe Werken


Inhaalslag Het Nieuwe Werken nodig bij overheid

Geplaatst op 04 januari 2011 door

Inhaalslag Het Nieuwe Werken nodig bij overheid
Onze politici zijn de ideeën van Het Nieuwe Werken wel genegen. Toch is net bij de overheidsinstanties nog een grote inhaalslag te maken. Uit de ICT Barometer van Ernst & Young blijkt immers dat ambtenaren nog weinig op afstand werken. Zo kan ‘slechts’ 64 procent van de medewerkers bij overheidsinstellingen van buitenaf inloggen op het netwerk.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Het Nieuwe Werken


Einde traditionele kantooromgeving door recessie en Het Nieuwe Werken

Geplaatst op 29 december 2010 door

Einde traditionele kantooromgeving door recessie en Het Nieuwe Werken
Reeds voor de tiende keer bekijkt Twynstra Gudde de kantorenmarkt vanuit gebruikersperspectief. Het adviesbureau bevroeg zo’n 300 kantoorgebruikers, samen goed voor 15 miljoen m² kantooroppervlakte, wat neerkomt op bijna een kwart van de kantoorruimte die momenteel in gebruik is in Nederland. In haar Nationaal Kantorenmarktonderzoek 2010 stelde Twynstra Gudde zich de centrale vraag of het effect van de economische crisis op de kantorenmarkt nog voorduurt, of dat er tekenen van herstel kunnen waargenomen worden.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Slim werken en slim reizen moeten 'business as usual' worden

Geplaatst op 24 december 2010 door

Slim werken en slim reizen moeten 'business as usual' worden
Hoewel de TaskForce MobiliteitsManagement (TFMM) niet al haar beoogde doelstellingen heeft behaald, is er met haar inspanningen op het vlak van mobiliteitsmanagement toch een belangrijke eerste stap gezet naar de gehoopte 5%-reductie van het aantal autoverplaatsingen tijdens de spits. Nu het einde voor de TFMM nadert, pleit voorzitter Lodewijk de Waal er bij minister Schultz van Infrastructuur en Milieu voor om een vervolg op de Taskforce te implementeren.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement


Einde TaskForce MobiliteitsManagement, geen einde mobiliteitsmanagement

Geplaatst op 23 december 2010 door

Einde TaskForce MobiliteitsManagement, geen einde mobiliteitsmanagement
De TaskForce MobiliteitsManagement (TFMM), die op advies van de Sociaal Economische Raad (SER) in 2007 werd opgericht, houdt binnenkort op te bestaan. Heeft de TFMM haar doelstellingen weten te bereiken? Is mobiliteitsmanagement in staat om een antwoord te bieden op de bekende verkeersproblematiek? Tijd voor een evaluatie en een blik op de toekomst van het mobiliteitsmanagement.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Duurzame Mobiliteit, Mobiliteitsmanagement


Het Nieuwe Werken – Het Nieuwe werken als oplossing fileprobleem

Geplaatst op 22 november 2010 door

Het Nieuwe Werken – Het Nieuwe werken als oplossing fileprobleem
Het nieuwe werken zou wel eens een prima oplossing kunnen zijn voor het fileprobleem. De Verkeers Informatie Dienst stelt volgens HR Praktijk namelijk dat een daling in verkeersintensiteit van 20% ervoor moet zorgen dat knelpuntfiles voortaan tot het verleden behoren. Deze daling wordt al gerealiseerd tijdens vakantieperiodes, maar (nog) niet tijdens gewone werkweken.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Automatisering, Communicatie, Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken – Op weg naar een real time economie?

Geplaatst op 19 november 2010 door

Het Nieuwe Werken – Op weg naar een real time economie?
Met de komst van internet werd het mogelijk om steeds meer real time te doen. Het nieuws uit verschillende kranten lezen, direct communiceren via een chatprogramma of e-mail en natuurlijk direct materialen bestellen. Die real time economie ontwikkelt zich echter steeds verder. Via toepassingen als Twitter, RSS en VoIP wordt het snel communiceren steeds makkelijker, wat ervoor zorgt dat ook de verwachtingen van zowel de zakelijke als de consumentenmarkt bijgesteld worden: als het niet direct kan, dan hoeft het niet.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Automatisering, Communicatie, Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken – Virtuele werkplekken besparen in kosten

Geplaatst op 15 november 2010 door

Het Nieuwe Werken – Virtuele werkplekken besparen in kosten
Binnen een bedrijf met 30 medewerkers is het verleidelijk om ook 30 werkplekken te realiseren. Zo kan iedereen op ieder gewenst moment aan het werk. Het inrichten van 30 werkplekken kost echter niet alleen veel tijd en geld, het is ook niet nodig. Op Baaz.nl lezen we dat virtuele werkplekken een betere en efficiëntere oplossing vormen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Automatisering, Communicatie, Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken – Uw personeel wil wel thuiswerken, maar durft niet

Geplaatst op 04 november 2010 door

Het Nieuwe Werken – Uw personeel wil wel thuiswerken, maar durft niet
Hoewel de mogelijkheden om thuis of onderweg te werken schijnbaar dagelijks toenemen, zijn er ook nog de nodige hindernissen te overwinnen om telewerken echt populair te maken. NU.nl meldt dat uit een onderzoek in de regio Amsterdam is gebleken dat driekwart van de deelnemers best thuis zou willen werken, maar bang is voor het gemis aan interactie met collega’s.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken – Recessie stimuleert 'Het Nieuwe Werken'

Geplaatst op 29 oktober 2010 door

Het Nieuwe Werken – Recessie stimuleert 'Het Nieuwe Werken'
Sinds 2008 is het aantal ‘alternatieve werkplekken’ flink gestegen. Uit onderzoek van New Ways of Working (New WoW) zou de recessie hierbij een rol spelen. Bedrijven staan meer open voor nieuwe manieren van werken, om te besparen op reis- en kantoorkosten en om hun personeel flexibel te laten werken. New WoW bevroeg 103 organisaties, samen goed voor 4,5 miljoen personeelsleden, omtrent ‘alternatief werkplekbeheer’.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Communicatie, Financieel, Het Nieuwe Werken