Duurzame mobiliteit: van hype naar business en beleid?

Geplaatst op 16 februari 2011 door

Duurzame mobiliteit: van hype naar business en beleid?
Twynstra Gudde deed in 2010 via een enquête onder medewerkers van overheidsorganisaties en het bedrijfsleven onderzoek naar de beleving van duurzame mobiliteit, de mate waarin organisaties écht bezig zijn met het thema en vanuit welk perspectief. Hieruit blijkt dat een groot aantal organisaties reeds beleid heeft op het vlak van duurzame mobiliteit, maar dat de effectiviteit ervan vaak nog in twijfel wordt getrokken.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit


Bram verandert de toekomst.

Geplaatst op 02 februari 2011 door

Bram verandert de toekomst.
Bram Meulenbeld is mede-optrichter van Toekomst.Nu,  een jonge onderneming die haar idealen tot leven laat komen door bedrijven te ondersteunen bij het verankeren van (latente) duurzaamheids/MVO doelstellingen in beleid en strategie.   Overwegingen voor bedrijven om -bijvoorbeeld de mobiliteit- te verduurzamen worden gemaakt door belangen af te wegen.  People,Profit en Planet. Bram deelt periodiek zijn visie op  duurzame mobiliteit.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Beleid, Duurzame Mobiliteit


MVO / Duurzaam ondernemen – MVO-beleid stimuleert bedrijfsresultaten

Geplaatst op 01 november 2010 door

MVO / Duurzaam ondernemen – MVO-beleid stimuleert bedrijfsresultaten
Steeds meer bedrijven realiseren zich dat er heel wat goede commerciële redenen zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo bijvoorbeeld Zakenvrouw van het jaar 2009, Meiny Prins, van het familiebedrijf Priva. Sprout woonde het “Impaction Symposium – Duurzame Winstmakers” bij, waarop Prins één van de sprekers was. Priva is mondiaal één van de grootste ondernemingen op het gebied van klimaatbeheersing en het ecologisch verantwoord telen van voedsel.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Automatisering, Beleid, Brandstoffen, Communicatie, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Fleetmanagement, Het Nieuwe Werken, Mobiliteitsmanagement, SMN Partners, Veiligheid, Voertuigen


Duurzaam ondernemen / Beleid – Nieuwe regels omtrent CO2-emissiehandel ontlokken kritiek

Geplaatst op 24 juli 2010 door

Duurzaam ondernemen / Beleid – Nieuwe regels omtrent CO2-emissiehandel ontlokken kritiek
Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, nemen overheden, bedrijven en particulieren steeds meer voorzorgen. Heel wat regels en verplichtingen worden in het leven geroepen, die ervoor moeten zorgen dat we met z’n allen veel duurzamer omgaan met onze energiebronnen en planeet. Toch is nog niet iedereen ervan overtuigd dat het er nu op aan komt om grootschalig actie te ondernemen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit


Mobiliteitsmanagement / Beleid – Vervoersorganisaties pleiten voor snelle doorstart kilometerheffing

Geplaatst op 03 juni 2010 door

Mobiliteitsmanagement / Beleid – Vervoersorganisaties pleiten voor snelle doorstart kilometerheffing
Om het dichtslibben van ons wegennet te voorkomen, moeten politici na de verkiezingen zo snel mogelijk een doorstart geven aan de plannen rond de kilometerheffing. Met dit pleidooi richten verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zich in een gezamenlijke brief tot de Tweede Kamer. “Wij willen de kilometerheffing een kans geven om te bewijzen dat de druk op de wegen erdoor vermindert, al is het maar een beetje.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Duurzame Mobiliteit, Financieel, Mobiliteitsmanagement, Voertuigen


Mobiliteitsmanagement – Mobiliteitsbeleid werkt

Geplaatst op 22 februari 2010 door

Mobiliteitsmanagement – Mobiliteitsbeleid werkt
Bedrijven hebben vaak een personeelsbeleid, een klachtenbeleid en nog tal van andere vormen van beleid. Een mobiliteitsbeleid maakt echter lang niet altijd deel uit van de bedrijfsvoering van Nederlandse bedrijven. Het Nationaal Mobiliteitsonderzoek 2009 van Fleet Support, onafhankelijk dienstverlener op het gebied van fleet management, laat zien dat het vaststellen van een mobiliteitsbeleid wel degelijk belangrijk is en bovendien nog een aantal belangrijke besparingen op kan leveren.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Advies, Fleetmanagement, Mobiliteitsmanagement


Bedrijfsvoering – Besef van uw kwetsbaarheid maakt u sterker

Geplaatst op 23 januari 2010 door

Bedrijfsvoering – Besef van uw kwetsbaarheid maakt u sterker
Ondernemen is risico’s nemen, dat weten we allemaal. Maar volgens Bart Lammers, één van de schrijvers van het boek “Risicomanagement en logistiek, kan uw organisatie tegen een stootje?” is ondernemen daarnaast ook beseffen waar uw kwetsbaarheden liggen en daarnaar handelen, zodat u adequaat kunt reageren als een eventuele crisis zich aandient.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid, Mobiliteitsmanagement


Duurzame mobiliteit / Milieu – Flinke groei milieu-investeringen in het verkeer

Geplaatst op 27 oktober 2009 door

Duurzame mobiliteit / Milieu – Flinke groei milieu-investeringen in het verkeer
In 2007 is 653 miljoen euro geïnvesteerd in het verkeer ten gunste van het milieu. Dat is 60 procent meer dan in 2005. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van het CBS naar de milieu-investeringen tussen 2005 en 2007, waarvan de resultaten vorige week bekend werden gemaakt. Verkeersnet meldt dat de grootste toename voor rekening komt van het wegverkeer.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Beleid


Elektrisch rijden / duurzame mobiliteit – Stroom tanken bij landelijk netwerk van oplaadpunten

Geplaatst op 20 oktober 2009 door

Elektrisch rijden / duurzame mobiliteit – Stroom tanken bij landelijk netwerk van oplaadpunten
Elektrische auto’s hebben de toekomst, als het aan e-laad.nl ligt. Om iedereen aan te sporen over te stappen op een elektrische auto is het bedrijf vorige week gestart met het plaatsen van 10.000 oplaadpunten door het hele land, meldt Automobiel Management. De plaatsing van het hele netwerk zal zo’n drie jaar in beslag nemen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Brandstoffen, Mobiliteitsmanagement


Duurzame mobiliteit – Succesvolle pilot voor Cargohopper Utrecht

Geplaatst op 18 oktober 2009 door

Duurzame mobiliteit – Succesvolle pilot voor Cargohopper Utrecht
De Cargohopper, het nieuwe milieuvriendelijke stadsdistributiesysteem in Utrecht, is een succes. Vorige week vrijdag werd het eerste deel van het pilotproject met zonnepanelen als energiebron feestelijk afgesloten met het uitreiken van het eerste officiële certificaat duurzame Stadsdistributie aan Cargohopperchauffeur Mike van Rooijen…. Bovendien stelde PvdA-politicus Diederik Samsom de zonnepanelen officieel in gebruik.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Mobiliteitsmanagement, Voertuigen


Wagenparken worden ‘groener’ door crisis

Geplaatst op 16 juni 2009 door

Wagenparken worden ‘groener’ door crisis
De economische crisis blijkt voor bedrijven een extra stimulans om hun wagenpark op maatschappelijk verantwoorde wijze te beheren, meldt Managers Online. Wagenparkbeheerders doen dit echter niet met het oog op het milieu, maar met het oog op kostenbesparing, want auto’s met een groen milieulabel zijn zuiniger en goedkoper in aanschaf en vaste kosten.  …

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Automatisering


Forse besparingen met wagenpark mogelijk

Geplaatst op 08 juni 2009 door

Forse besparingen met wagenpark mogelijk
Door goederen- en personenvervoer te verbeteren en het wagenpark te ‘vergroenen’ kunnen bedrijven op relatief korte termijn fors besparen in kosten en uitstoot van gevaarlijke stoffen. Dit concludeerde DCMR Milieudienst Rijnmond na een onderzoek naar duurzame verbeteringen in vervoermanagement.  De DCMR voerde scans uit bij dertig bedrijven, verdeeld over stad, regio en haven in Rotterdam, met als doel de bedrijven te helpen bij het verbeteren van het goederen- en personenvervoer en tot vergroening van het wagenpark te komen.…

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel, Brandstoffen


Transporteurs investeren in ICT voor rijstijlbeheersing

Geplaatst op 30 mei 2009 door

Transporteurs investeren in ICT voor rijstijlbeheersing
Uit de jaarlijkse TLN Automatiseringsenquête is gebleken dat transportbedrijven relatief veel investeren in ICT voor het beheersen van de rijstijl van chauffeurs. “Door het effect op brandstofverbruik en onderhoud is er een interessant terugverdieneffect,” zegt TLN-voorzitter Peter Sierat…. Inzicht in rijstijl creëert interessant terugverdieneffect Volgens Logistiek.nl is er in de afgelopen twee jaar een informatiebehoefte bij transportbedrijven ontstaan over de rijstijl van hun chauffeurs.

lees meer Lees meer reacties Reacties (0) categorie Actueel