Contact

Smart Mobility Network

Het Smart Mobility Network heeft als belangrijkste doelstelling:

Het informeren, inspireren en adviseren van bedrijven en haar werknemers op het gebied van mobiliteit,
Het Nieuwe Werken en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Meer weten? Neem dan contact op met:

De Waardefabriek B.V.
Perry Sporken
06 – 21 211333
info@dewaardefabriek.com