Duurzame mobiliteit – Mobiliteitsmanagement door gedragsbeïnvloeding

Geplaatst op 29 juni 2010 door

Duurzame mobiliteit – Mobiliteitsmanagement door gedragsbeïnvloeding

Carpoolen, telewerken, mobiel werken, meer met het OV of met de fiets reizen… allemaal efficiënte maatregelen die de filedruk in ons land reduceren. Voor velen is mobiliteitsmanagement geen vreemd woord meer. En we zijn er ons meer en meer van bewust dat het voeren van mobiliteitsmanagement een essentieel onderdeel moet uitmaken van de bedrijfsvoering, willen we Nederland bereikbaar maken en houden.

A15 fileMaar hoe krijgt u mensen zover dat ze met elkaar afspreken om een auto te delen of meer van het openbaar vervoer gebruik te maken? En hoe worden bijvoorbeeld werkgevers aangespoord om van het ingesleten 9-to-5-patroon te willen afwijken en hun medewerkers de vrijheid te willen geven om vaker tijd- en plaatsonafhankelijk te werken? VerkeerInBeeld.nl zet in een artikel 7 basisprincipes uit de psychologie uiteen waarmee u rekening moet houden, wilt u het gedrag van mensen beïnvloeden.

Een belangrijk principe om mee rekening te houden is het feit dat mensen vrijwel onbewust de neiging hebben om te doen wat ‘de massa’ doet. Wat iemand anders denkt of doet, bepaalt deels de eigen mening en gedrag. Wilt u iemands gedrag veranderen, dan moet u met deze sociale druk en norm rekening houden. Een tip is om zelf het gewenste gedrag zo vaak mogelijk te laten zien, aangezien een goed voorbeeld doet volgen.

Mensen mogen elkaar dan wel onbewust vaak ‘na-apen’, onderschat echter niet de kracht van vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken. Wat mobiliteit betreft, krijgen mensen graag de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe ze reizen. Het PersoonsGebonden MobiliteitsBudget (PGMB) is dan ook het uitgelezen middel om uw medewerkers niet in een vast stramien van wel of geen leaseauto te duwen, maar hen de keuzevrijheid te geven om binnen een welomlijnd budget hun eigen mobiliteitswensen in te vullen.

A27 File Sein 50Een ander belangrijk inzicht is dat menselijk gedrag in de meeste gevallen gewoontegedrag is. Het zou immers veel tijd en energie vragen om altijd maar opnieuw bij iedere gedraging een bewuste keuze te maken. Dit zorgt er echter ook voor dat een vast gedragspatroon zich niet meer makkelijk laat veranderen. VerkeerInBeeld geeft de tip om gewoontes te doorbreken wanneer mensen daar het meest voor open staan. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer iemands situatie drastisch verandert (bijvoorbeeld een verhuis of nieuw werk) of wanneer mensen met ‘nieuwe ogen’ kijken naar hun vastgeroeste gewoontes. Dit is dan ook hét moment bij uitstek om mensen te verleiden eens een nieuw gedrag te stellen, zodat ze hiermee ervaring kunnen opdoen. Ga hierbij voor een persoonlijke benadering en bekijk hoe het gewenste gedrag ook tot persoonlijk voordeel kan leiden. Mensen laten zich immers vaak door hun eigen belang leiden.

Een prachtig voorbeeld is het MVO-programma van C-Track, waarmee u een bewuste en duurzame omgang met het mobiliteitsvraagstuk binnen uw bedrijf kunt belonen. Met dit stimuleringsprogramma laat u uw medewerkers hun eigen mobiliteitskeuzes opnieuw onder de loep nemen op het vlak van duurzaamheid en kostenbesparing.

CTrack green driving MVOprogrammaHet unieke van dit programma ligt in het feit dat het is afgestemd op de organisatiestructuur, kernactiviteiten en mobiliteitswensen die binnen uw bedrijf spelen. Het populaire loyaliteitsprogramma werkt op basis van een puntensysteem, waarbij punten worden bijgeschreven wanneer goed rijgedrag of een bewuste omgang met mobiliteit wordt geconstateerd. Binnen uw bedrijf maakt u zelf een lijst op van duurzame gedragingen en hun corresponderende punten. Zo garandeert u duidelijkheid en rechtvaardigheid.

Aangezien het zowel geschikt is voor medewerkers met als zonder bedrijfswagen, creëert u met het MVO-programma een breed draagvlak binnen uw organisatie voor duurzame mobiliteit en realiseert u tevens een forse rendementsstijging en besparing van 8 tot 12% op uw mobiliteitskosten! En dan hebben we het nog niet over de aantoonbare inspanning die u op CO2-vlak levert en de gestegen werknemertevredenheid binnen uw bedrijf! Neemt u gerust eens contact op met een C-Track-medewerker om u verder te laten informeren hoe ook u en uw medewerkers een duurzame gedragsverandering kunnen stellen.

Het Smart Mobility Network heeft als belangrijkste doelstelling "het informeren, inspireren en adviseren van bedrijven en werknemers op het gebied van Mobiliteit". Werkgevers en werknemers kunnen nu ook direct vragen omtrent dit onderwerp of een ander onderwerp stellen aan het Smart Mobility Team.

RSS Advies RSS Beleid RSS Communicatie RSS Duurzame Mobiliteit RSS Mobiliteitsmanagement

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.